Projekt

W ramach projektu "PWP społecznie odpowiedzialne rzemiosło" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wykonaliśmy grę multimedialną „Praca czeka w rzemiośle”. Gra składa się z dwóch modułów „E-rzemieślnik” oraz „Miliard w rzemiośle”

Aby zagrać, kliknij tutaj.

Projekt

Main Menu