Informacje o projekcie

Tytuł projektu Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji 01.01.2012 - 31.12.2015
Obszar realizacji projektu Zachodniopomorskie

Nazwa projektodawcy EUROPIL Elżbieta Pilch
Partnerzy AG Doradztwo Adam Górski, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra, Olga Maush Dębowska


Cel główny projektu
Opracowanie i rozpowszechnianie innowacyjnego modelu e-podręcznika do nauczania zawodowego wśród uczniów i nauczycieli szkół zawodowych.

Strona internetowa projektu ebook-24.edu.pl

Działania projektowe

W ramach działań projektowych powstała publikacja dotycząca wykorzystania multimedialnych narzędzi wsparcia kształcenia zawodowego.

Jednym z finalnych produktów projektu była multimedialna platforma kształcenia zawodowego wykorzystująca rozwiązania brytyjskie w tej dziedzinie.

W ramach treści e-podręcznika powstały interaktywne gry multimedialne, które uatrakcyjniają naukę i sprawdzają nabytą już wiedzę.

Main Menu