Informacje o projekcie

Tytuł projektu Lubuscy Romowie na rynku pracy
Priorytet  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działania 2.7. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji 01.09.2016. – 31.05.2018.
Obszar realizacji projektu: Lubuskie

Nazwa projektodawcy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra
Partnerzy Fundacja Dialog i Porozumienie


Cel główny projektu
 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób ze społeczności romskiej z terenu województwa lubuskiego.

Działania projektowe

Doradztwo – objecie grupy 60 osób ze społeczności romskiej doradztwem zawodowym, sporządzenie Indywidualnych Planów Działania wyznaczających ścieżkę wsparcia w projekcie, wsparcie asystenta ds. pracy.

Szkolenia zawodowe- szkolenia zgodne z IPD uczestnika mające na celu zdobycie nowych umiejętności, przygotowanie do uczestnictwa w późniejszym stażu i zwiększenie możliwości zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Staż zawodowy –skierowanie 60 uczestników projektu ze społeczności romskiej na staż zawodowy zgody z IPD. Celem stażu jest zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i doświadczenia na rynku pracy . Odbycie stażu jest potwierdzone zaświadczeniem.

 

Main Menu