Informacje o projekcie

Tytuł projektu Marketing internetowy nową siłą rzemiosła
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz popraw stanu zdrowia osób pracujących
Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności

Okres realizacji 01.09.2014 - 31.08.2015
Obszar realizacji projektu Wielkopolskie

Nazwa projektodawcy Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
Partnerzy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra


Cel główny projektu
Zwiększenie zdolności adaptacyjności rzemieślników z MMŚP z województwa wielkopolskiego, poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie rzemieślniczego portalu koroporacyjnego.

Strona internetowa projektu rzemieslnik24.org.pl

Działania projektowe

W ramach projektu powstał spot promocyjny wemitowany w regionalnej telewizji.
Obejrzyj film tutaj.

W ramach projektu powstał spot radiowy, który pojawił się w regionalej rozgłośni Radio Merkury.

W ramach działań projektowych powstała intuicyjna aplikacja mobilna, która pozwala na korzystanie z ofert rzemieślników 24 h na dobę i siedem dni w tygodniu:

W ramach projektu została przeprowadzona kampania reklamowa w Internecie na szeroką skalę:

- fanpage oraz reklama na Facebooku


- kampania Google AdWords
- marketing szeptany,
- mailing.

W ramach projektu powstała kampania outdoorowa - w całym regionie pojawiły się citylighty na przystankach autobusowych.

Main Menu