Zapytania ofertowe

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 2: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU „ROMOWIE NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY”

POBIERZ

PROTOKOŁY/NOTATKI Z WYBORU OFERT:

Pobierz

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: SZKOLENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „ROMOWIE NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY”

POBIERZ

PROTOKOŁY/NOTATKI Z WYBORU OFERT:

Pobierz

PROTOKOŁY/NOTATKI Z WYBORU OFERT:

Wynajem sali
POBIERZ
Szkolenie motywacyjne
POBIERZ
IPD oraz poradnictwo zawodowe
POBIERZ
Catering
POBIERZ
Szkolenie zawodowe - hodowla grzyba jadalnego
POBIERZ
Szkolenie zawodowe - handlowiec, ceramik oraz asystent osoby starszej
POBIERZ
Szkolenie zawodowe - pielęgnacja terenów zielonych
POBIERZ
Szkolenie zawodowe - handlowiec, fryzjer, pomoc kuchenna, rehabilitant i opiekun osoby zależnej
POBIERZ
Szkolenie zawodowe - montaż wiązek kablowych i cięcia konektorów
POBIERZ
Szkolenie zawodowe - pracownik administracji i pomoc przedszkolna
POBIERZ
Szkolenie zawodowe - handlowiec
POBIERZ
Szkolenie zawodowe - animator kulturalno oświatowy
POBIERZ
Szkolenie zawodowe - animator kulturalno oświatowy, handlowiec, obsługa traka, pielęgnacja terenów zielonych
POBIERZ

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 4 AGREGACJA ZIDENTYFIKOWANYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH, ANALIZA DOSTĘPNOŚCI RUR/POZA RUR ORAZ UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O ZDIAGNOZOWANYCH POTRZEBACH W RAMACH PROJEKTU „MISTRZOWIE STRATEGII-ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W MMP W WIELKOPOLSCE”

ROZEZNANIE RYNKU

NOTATKA Z WYBORU OFERT:

POBIERZ

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 4: SZKOLENIA W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU „WIELKOPOLSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY”

ROZEZNANIE RYNKU

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST OPRACOWANIE 3 NARZĘDZI BADAWCZYCH W RAMACH PROJEKTU: MISTRZOWIE STRATEGII - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W MMP W WIELKPOLSCE

ROZEZNANIE RYNKU

NOTATKA Z WYBORU OFERT:

POBIERZ

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST OPRACOWANIE 80 DESK RESEARCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH PROJEKTU - MISTRZOWIE STRATEGII , ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W MMP W WIELKPOLSCE

ROZEZNANIE RYNKU

NOTATKA Z WYBORU OFERT:

POBIERZ

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 5: SZKOLENIA W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU „LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY”

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY ZAPYTANIE OFERTOWE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA OFERTYWZÓR OFERTY

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 5: SZKOLENIE W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W RAMACH PROJEKTU „LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY”

ROZEZNANIE RYNKU NA SZKOLENIE W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJNOTATKA Z WYBORU OFERTY

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 4 W RAMACH PROJEKTU „LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY”

ROZEZNANIE RYNKU NA WYNAJEM SALI I CATERINGROZEZNANIE RYNKU NA SZKOLENIE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 3: DORADZTWO ZAWODOWE + IPD W RAMACH PROJEKTU „LUBUSCY ROMOWIE NA RYNKU PRACY”

ROZEZNANIE RYNKU - DORADZTWO ZAWODOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA JOBCOACHING W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA ZAWODOWA ŚWIĘTOKRZYSKICH ROMÓW”

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK POTWIERDZAJĄCY OTRZYMANIE OFERTYWZÓR OFERTYPROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 1: IDENTYFIKACJA POTRZEB UP 9 W TYM OPRACOWANIE IPD), DIAGNOZOWANIA POTRZEB SZKOLEŃ ORAZ MOŻLIWOŚCI I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W REGIONIE, ZADANIA 2: PORADNICTWO ZAWODOWE, ZADANIE 3 JOBCOACHING W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA ZAWODOWA ŚWIĘTOKRZYSKICH ROMÓW”

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE WYNAJMU SALI I CATERINGUZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR OFERTYZAŁĄCZNIK NR 2 - POTWIERDZENIE OTRZYMANIA OFERTYPROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA WYNAJEM SALI I CATERING

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 4: SZKOLENIA ZAWODOWE ZGODNE Z IPD I UP I ZAPOTRZEBOWANIEM LOKALNYCH PRACODAWCÓW W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA ZAWODOWA ŚWIĘTOKRZYSKICH ROMÓW”

ROZEZNANIE RYNKU NA SZKOLENIA ZAWODOWE - GLAZURNIK

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 1: SZKOLENIE KOMPUTEROWE (TIK) 09.2016-11.2017 W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE CYFROWE SZANSĄ NA RYNKU PRACY” - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

ZAPYTANIE OFERTOWEOFERTAPOTWIERDZENIE OTRZYMANIA OFERTYPROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA 1: SZKOLENIE KOMPUTEROWE (TIK) 09.2016-11.2017 W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE CYFROWE SZANSĄ NA RYNKU PRACY”- WYNAJEM SALI

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYNAJEM SALIPOTWIERDZENIE OTRZYMANIA OFERTY - WYNAJEM SALIOFERTA - WYNAJEM SALIPROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - WYNAJEM SALI