Oferta

Firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze działa na rynku od 2003 roku. Jesteśmy firmą zajmującą się badaniami społecznymi, marketingowymi oraz ewaluacyjnymi, a także doradztwem w zakresie programowania, wdrażania i realizacji polityk publicznych. Specjalizujemy się w analizach rynku pracy, HR, rynku szkoleniowego, kapitału społecznego oraz ewaluacji projektów unijnych. Wykonujemy także badania sondażowe na reprezentatywnych próbach badawczych. Prowadzimy również badania wizerunkowe i związane z satysfakcją klienta. Dzięki współpracy z instytucjami sektora publicznego i prywatnego zebraliśmy bogate doświadczenia zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych. Doradzamy zarówno jednostkom prywatnym, jak też instytucjom publicznym, organizacjom pracodawców, instytucjom otoczenia biznesu, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Po fazie badań formułujemy zalecenia praktyczne, dokonujemy prognozy możliwych kierunków zmian, udzielamy wskazówek co do konstruowania najodpowiedniejszej strategii działania. Od 2003 roku zrealizowaliśmy kilkaset projektów badawczych i ewaluacyjnych. Zespół badawczy składa się z wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadry, która ma bogate doświadczenie praktyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami badawczymi, które zrealizowaliśmy:
Zrealizowane projekty

Do kogo skierowana jest oferta?

Zarówno usługi badawcze, jak i związane z doradztwem europejskim świadczymy dla szerokiego spektrum klientów:
  • małych, średnich i dużych firm,
  • organizacji pozarządowych,
  • organizacji samorządu gospodarczego, w tym izby i cechów,
  • jednostek administracji samorządowej,
  • osób prywatnych.

Main Menu