Informacje o projekcie

Tytuł projektu Platforma rozwoju kształcenia zawodowego
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji 01.04.2012 - 30.06.2015
Obszar realizacji projektu Zachodniopomorskie

Nazwa projektodawcy Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Partnerzy AG Doradztwo Adam Górski, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra, Olga Mausch-Dębowska


Cel główny projektu
Opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i wprowadzenie do polityki rozwoju innowacyjnego modelu platformy multimedialnej na rzecz kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim.

Działania projektowe

W ramach projektu powstało szereg publikacji dotyczących rynku pracy i kształcenia zawodowego:

Platforma kształcenia zawodowego
Jak badać lokalny rynek pracy
Razem dla rozwoju kształcenia zawodowego

Projekt "Platforma rozwoju kształcenia zawodowego" jest projektem innowacyjnym z komponentem ponadnarodowym. Współpraca ponadnarodowa została zrealizowana z udziałem firmy badawczo-konsultingowej z Wielkiej Brytanii. Współpraca obejmowała: wsparcie eksperckie, wyjazdy studyjne, analiza rozwiązań brytyjskich.
Jednym z produktów finalnych projektu był multimedialny portal internetowy dla uczniów szkół zawodowych i pracodawców. Portal był miejscem wymiany informacji i spotkania tych dwóch grup odbiorców, a dzięki takim modułom jak możliwość dodawania i odpowiadania na oferty pracy, dawał możliwość skorzystania z praktyk zawodowych lub ofert pracy.

Main Menu