Informacje o projekcie

Tytuł projektu PWP CSR wielkopolskiego rzemiosła
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów

Okres realizacji 1.08.2013 - 31.12.2014
Obszar realizacji projektu Wielkopolskie

Nazwa projektodawcy Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
Partnerzy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra


Cel główny projektu
Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników firm rzemieślniczych z terenu województwa wielkopolskiego.

Działania projektowe

W ramach projektu powstał raport końcowy z badań w formie publikacji.

Kolejnym ciekawym kanałem promocyjnym były komiksy dotyczące CSR.

W ramach projektu zostały wyemitowane artykuły sponsorowane w prasie regionalnej: Życie Kalisza, Gazeta Wyborcza Poznań, Głos Wielkopolski.

 

Kampania w Internecie obejmowała:
Fanpage na portalu Facebook,
Konto Youtube,
Kampania odsłonowa,
Mailing.

W ramach działań projektowych odbyła się również kampania radiowa.

Odsłuchaj spot radiowy 1
Odsłuchaj spot radiowy 2

Main Menu