Informacje o projekcie

Tytuł projektu PWP Indeks CSR dla MSP
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów

Okres realizacji 01.9.2013 - 31.08.2014
Obszar realizacji projektu Wielkopolskie

Nazwa projektodawcy Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
Partnerzy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra
Partner ponadnarodowy MB Open Research Monika Barwik


Cel główny projektu
Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców z segmentu MŚP w subregionie kaliski poprzez nowe rozwiązania w zakresie metod pomiaru efektywności działań CSR.

Działania projektowe

W ramach projektu powstała publikacja naukowa, która przybliża tematykę Indeksu CSR:

Publikacja

W ramach działań projektowych została zrealizowana współpraca ponadnarodowa z brytyjskim partnerem MB Openresearch. Współpraca ta polegała na:
  • Opracowaniu analizy brytyjskich rozwiązań w zakresie indeksu CSR,
  • Organizacji w Polsce spotkań celem wypracowania nowych rozwiązań w zakresie metodyki indeksu CSR,
  • Organizacji warsztatów w Polsce,
  • Organizacji dwóch wyjazdów studyjnych do Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu został opublikowany szereg artykułów prasowych. Teksty zostały wyemitowane w prasie reginalnej na terenie województwa wielkopolskiego, m.in. w Ziemi Kaliskiej, Gazecie Ostrowskiej, Gazecie Jarocińskiej, Życiu Pleszewa, itp.

Main Menu