Informacje o projekcie

Tytuł projektu PWP Nowatorskie narzędzie kształtowania przestrzeni publicznej
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe

Okres realizacji 1.09.2013 - 28.02.2015
Obszar realizacji projektu Lubuskie

Nazwa projektodawcy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra
Partnerzy AMB Solutions Sp. z o.o., MOVE arkitektur v. Christina Olsen & Helene Plet


Cel główny projektu
Projekt opiera się na duńskich praktykach wspierania działań oddolnych bottom-up w projektowaniu wspólnej przestrzeni. Procesy bottom-up zakładają włączanie mieszkańców w proces projektowy od początku jego trwania. Jednym z celów projektu jest zaadaptowanie duńskich rozwiązań do polskich warunków. A głównym celem projektu jest transfer wiedzy i innowacji pomiędzy światem nauki a biznesu.

Działania projektowe

W ramach projektu powstała publikacja naukowa promująca wymianę innowacyjnych rozwiązań w procesach bottom-up miedzy światem nauki i biznesu.

Publikacja


W ramach projektu doszło do współpracy z duńskim partnerem MOVE arkitektur, który jest biurem architektonicznym specjalizujacym się w procesach projektowych bottom-up. W ramach współpracy ponadnarodowej odbyła się seria wyjazdów studyjnych do Danii, a także warsztaty w Polsce. Partner z Danii był również obecny na konferencji kończącej projekt.

4 lutego 2015 roku odbyła się w Filharmonii Gorzowskiej konferencja kończąca projekt "PWP Nowatorskie narzędzie kształtowania przestrzeni publicznej".

Main Menu