Informacje o projekcie

Tytuł projektu PWP Społecznie odpowiedzialne rzemiosło
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adpatacyjności

Okres realizacji 1.08.2013 - 31.12.2014
Obszar realizacji projektu Wielkopolskie

Nazwa projektodawcy Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
Partnerzy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze
Partner ponadnarodowy Handwerker-und-Gewerbeverein Koserow 1909 e.v.


Cel główny projektu
Zwiększenie zdolności adaptacyjnych min. 1030 pracowników i min. 1030 przedsiębiorców z zakładów rzemieślniczych z województwa wielkopolskiego. Wypromowanie modelu CSR wielkopolskiego rzemiosła.

Strona internetowa projektu spolecznerzemioslo.pl

Działania projektowe

W ramach projektu powstała publikacja naukowa promująca rzemiosło.

Publikacja

  • Gry miejskie w 5 miastach Wielkopolski (Leszno, Gniezno, Wągrowiec, Złotów, Gostyń).

W ramach projektu została podjęta współpraca z partnerem ponadnarodowym MB Open Research.

Działania dotyczące współpracy ponadnarodowej:

Wypracowanie analizy brytyjskich rozwiązań w zakresie stosowania gier edukacyjnych.
Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii w celu zapoznania się z dobrymi praktykami pracowników naukowych Bath University.
Prowadzenie warsztatów w PL celem opracowania założeń multimedialnej gry internetowej.
Praca - wspólnie z kadrą projektu nad scenariuszem multimedialnej gry internetowej wraz z graficznym i technicznym jej opracowaniem.
Stworzenie scenariusza gry terenowej „Gdzie jest praca”.
Opracowanie analizy brytyjskich rozwiązań w zakresie stosowania gier edukacyjnych.

Main Menu