Informacje o projekcie

Tytuł projektu Razem dla rozwoju rzemiosła
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności

Okres realizacji 01.01.2012 – 30.06.2013
Obszar realizacji projektu Wielkopolskie

Nazwa projektodawcy Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Partnerzy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra


Cel główny projektu
Zwiększenie zdolności adaptacyjnych wielkopolskich zakładów rzemieślniczych w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i idei flexicurity, poprzez budowanie świadomości i wzrost wiedzy wśród wielkopolskich rzemieślników.

Działania projektowe

W ramach działań projektowych została opublikowana publikacja:

Publikacja

W ramach działania projektu odbyły się dwie konferencje, na których wystąpiło dziesięciu ekspertów.

Poniżej fotografie z konferencji.

  1. Cykl seminariów
  2. Portal internetowy
  3. Artykuły prasowe
  4. Audycje radiowe

Main Menu