Informacje o projekcie

Tytuł projektu Rzemiosło a kształcenie zawodowe w regionie
Priorytet
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego”. 

Okres realizacji
Obszar realizacji projektu

Nazwa projektodawcy Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Partnerzy Doradztwo 


Cel główny projektu

Działania projektowe

W ramach działań projektowych powstała publikacja pt. "Cechy Wielkopolski"

Publikacja

Main Menu