Informacje o projekcie

Tytuł projektu Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji 1.04.2012 - 30.06.2015

Obszar realizacji projektu Zachodniopomorskie

Nazwa projektodawcy EUROPIL Elżbieta Pilch
Partnerzy AG Doradztwo Adam Górski, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Krzysztof Bondyra


Cel główny projektu
Opracowanie, przetesowanie oraz upowszechnienie i wprowadzenie do polityki rozwoju innowacyjnego modelu dostosowywania treści multimedialnych do percepcji os. niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim na potrzeby kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim.

Działania projektowe

W ramach działań projektowych powstały dwie publikacje naukowe:

Cechy Wielkopolski. Rola rzemiosła w kształceniu zawodowym
Jeden obraz tysiąc słów

W ramach działań projektowych powstała multimedialna platforma internetowa. Portal dzieli się na część dla pracodawców i część dla uczniów szkół zawodowych. Na portalu znalazło się miejsce na oferty pracy i praktyk dla uczniów, a także moduł do kontaktu uczniów ze szkołami.

W ramach działań projektowych został opracowany i wyemitowany szereg artykułów sponsorowanych. Sześć artykułów pojawiło się w maju 2015 roku w prasie regionalnej w województwie zachodniopomorskim:
Głos Szczecinka, 
Głos Bytowa i Miastka,
Głos Koszaliński,
Głos Dziennik Pomorza,
Tygodnik Koszaliński,
Głos Pedagogiczny.

Main Menu