Informacje o projekcie

Tytuł projektu Ucząca się sieć – nowa perspektywa w biznesie
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Okres realizacji od: 2017-07-01 do: 2019-12-31

Obszar realizacji projektu Wielkopolskie

Nazwa projektodawcy Bondyra Krzysztof Doradztwo Społeczne i Gospodarcze
Partnerzy Skilliant CVBA


Cel główny projektu
Zwiększenie konkurencyjności wielkopolskich MSP poprzez wypracowanie i wdrożenie, przy udziale partnera belgijskiego, nowych rozwiązań w zakresie zarządzania wiedzą oraz rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników poprzez budowę sieci networkingowej przedsiębiorstw i umożliwienie im co-sourcingu w okresie 07.2017-12.2019.

Działania projektowe

Wygodnym narzędziem do zawierania znajomości biznesowych jest oczywiście Internet, który dzięki dużej dostępności staje się coraz popularniejszym miejscem prowadzenia działań networkingowych. Dobrą okazją do bliższego zapoznania się z ich ideą jest nasza
projektowa platforma internetowa czasnazlecenie.pl, której główną funkcją jest rozbudowa sieci networkingowej MSP i umożliwienie co-sourcingu. Zgłoś swoją firmę i buduj nowe relacje biznesowe, które pomogą Ci zagospodarować potencjał kadrowy, lub go uzupełnić w czasie krótkotrwałych zleceń.

Main Menu