Zespół badawczy

dr Krzysztof Bondyra

Jako doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii oraz adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu brał udział w ponad stu projektach badawczych, w charakterze kierownika naukowego, metodologa i badacza. Doświadczenia w sektorze publicznym zdobywał jako radny powiatu wągrowieckiego I kadencji, a w biznesie od 2002 r. prowadząc firmę Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, specjalizującą się w badaniach społecznych, ewaluacyjnych oraz rynkowych. Doradza także w zakresie opracowania i wdrażania projektów promocyjnych, których realizacja wiąże się z budową schematu zarządzania badaniami i trybem rozpowszechniania ich wyników – w formie m. in. publikacji, konferencji czy narzędzi online. Pełni funkcje eksperta oraz doradcy m.in. dla takich instytucji, jak Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Związek Rzemiosła Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza czy Miasto Poznań.

Marcin Wojtkowiak

Jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacji zarządzania w administracji publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pełni funkcję Eksperta oraz Koordynatora ds. współpracy z pracodawcami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2006 r. zawodowo zajmuje się badaniami ewaluacyjnymi, rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, pełniąc w nich funkcje kierownicze. Świadczy także usługi doradcze oraz zarządza projektami unijnymi. Od 2006 r. radny, a od 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak. Jest autorem bądź współautorem kilkunastu artykułów i publikacji poświęconych rynkowi pracy, edukacji, polityce społecznej, samorządowi terytorialnemu i polityce rozwoju lokalnego. Prowadzi także szkolenia i warsztaty dla pracodawców, przedsiębiorców, środowisk akademickich, nauczycieli i przedstawicieli władz samorządowych – m.in. z zakresu rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej, badań rynku pracy i edukacji, wykorzystania multimediów w procesie dydaktycznym oraz procesów zapewniania jakości kształcenia.

 

Main Menu